Οι δικές σας δημιουργίες

Οι δικές σας δημιουργίες

Εάν τα συστατικά που θα επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε έχουν υψηλότερα ποσοστά θερμίδων από το κανονικό, το τελικό προϊόν θα εξισορροπηθεί από την ελαφρότητα της ζύμης. Αυτή η ιδιαιτερότητα αυξάνει την ποιότητα της υπηρεσίας σας, αν χρησιμοποιείτε εμπορικά τη ζύμη και έχει ως αποτέλεσμα την αντίληψη της ανώτερης ποιότητας του προϊόντος σας εκ μέρους των πελατών.

CLIENT:

The Clean Coffee Company

Category: